Fleksibilitet i højsædet

Vi leverer til både store og små virksomheder, grossister, kommuner og arrangementer. Vores kundekreds er hovedsagligt i Danmark, men vi leverer også varer til blandt andet: Norge, Singapore og mange flere. I vores virksomhed sætter vi pris på ansvarsfuld og transparent arbejdstilgang blandt vores medarbejdere. Det er vigtigt for os, for at vi hele tiden har målet for øje, og det opnås bedst ved, at man kommunikerer både eksternt og internt. Vi tager ansvar, også over for kunderne, derfor er det vigtigt at vi respekterer kundens ønske om konfidentialitet omkring deres produkter.

Vi deltager jævnligt i messer rundt omkring Europa og Asien for at finde inspiration til nye idéer. For at kunne udbrede anvendelsen af bæredygtigt fødevareemballage, er det vigtigt at være fleksibel og derved også kunne tilbyde den bedste kundeløsning gennem specialdesignede produkter. Derfor er vi altid klar på at idéudvikle og designe nye spændende produkter til kunderne. Har kunderne derfor en god idé, et design eller et koncept de gerne vil have diskuteret eller realiseret så stiller vi os med glæde til rådighed og tilbyder vores ekspertise. Vi samarbejder om design og konceptudvikling så vi sammen kan skabe det ønskede produkt. Det er kunden selv, der bestemmer materialetypen af produktet, men vi vil fortsat arbejde på så vidt muligt at udarbejde det bæredygtige alternativ til at være den bedste kundeløsning. Miljø og kvalitet går hånd i hånd.

Hos Plant2Plast har vi siden vores spæde begyndelse haft fokus på at fremme anvendelsen af naturvenligt fødevareemballage. Det fokus har vi valgt, fordi bæredygtighed og kvalitet er en vigtig del i virksomhedsfilosofi, af den grund prøver vi også hele tiden på at udvide vores sortiment af miljøvenlig emballage, så kunderne har mulighed for at træffe et bæredygtigt valg. I 2017 er Plant2Plast blevet FSC® C132484 certificeret, spørg efter vores FSC certificerede produkter. For at understrege vores fokus på området, har vi hos Plant2Plast indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden i Danmark som
fungerende virksomhedssponsor til glæde og gavn for naturen.

Selvom vi forsøger at tilbyde bæredygtige alternativer anerkender vi dog, at vores sortiment ikke udelukkende består af bionedbrydeligt og miljøvenligt materiale. Til de kunder der blot søger et billigt plastikalternativ tilbyder vi også plastprodukter af mineralolie. Dette indebærer også produkter der kun kan produceres af plastik. Vi vil dog fortsat blive ved med at rådgive omkring og tilbyde flere bæredygtige produkter som den bedste kundeløsning så vidt det er muligt.

At tilbyde høj kvalitet kommer som oftest på bekostning af en højere pris, og selvom vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, sørger vi hele tiden for at fokusere på nye produktionsmetoder og nye materialer til vores standardvarer, så vi derved kan tilbyde kunderne en af de mest konkurrencedygtige priser på markedet.

For os er det vigtigt at arbejde fremad, derfor har vi sat os nogle årlige mål for, hvad vi gerne vil opnå.
Vores målsætning består i at udbrede anvendelsen af bæredygtigt fødevareemballage. Det vil vi gøre på hovedsagligt 4 måder:

 • Vi vil udvide vores miljøvenlige produktsortiment med minimum 10 %
 • Vi vil udtænke og udvikle nye egen designede produkter af bæredygtigt materiale.
 • Vi vil fortsat arbejde på at tilbyde nye og eksisterende kunder bæredygtige
  produkter som den bedste kundeløsning.
 • Vi vil reducere vores CO2-aftryk ved en gennemgående effektivisering
  af vores levering- og transportsystem gennem bl.a. pakkeløsninger og logistiske forbedringer.

 

Et socialt ansvar

Selvom miljøet er et vigtigt fokus for os, så er vores sociale ansvar over for medarbejderne også utrolig vigtig for os. FN’s Global Compact er et verdensomspændende initiativ om virksomhedernes ansvar over for deres medarbejdere og søger at inddrage private virksomheder til at løse de problemer der opstår både socialt og miljømæssigt som følge af den stigende globalisering. Det er et initiativ vi bakker op omkring og det gør vi ved implementere principperne omkring kerne-arbejdstagerrettigheder, miljø, menneskerettigheder og antikorruption i vores daglige drift.

Det er vigtigt for os, at visionen om at udbrede miljøvenlige fødevareemballage ikke lykkedes på bekostning af mennesker. For at sikre os, at produktions- og arbejdsforholdene lever op til vores, kundernes og de internationale krav, foretager vi jævnligt inspektioner hos vores underleverandører i blandt andet Polen, Kina, England m.fl. Endvidere har vi dokumentation og erklæring på, at vores leverandører og samarbejdspartnere i både Europa og Asien ikke benytter sig af ulovlige eller uetiske arbejdsstrukturformer, som strider imod vores egen, EU eller FN’s direktiver.

 

Produkt- og fødevaresikkerhed

I al virksomhedsdrift er det vigtigt, at sikkerheden er i top, og det gælder ikke mindst for fødevarer og emballage til fødevarer. Det er en sag vi tager meget seriøst og derfor sørger vi for at have dokumentation eller erklæring fra de respektive leverandører på, at de sikkerhedsmæssige forhold lever op til EU’s forordninger. Køber kunderne et produkt hos os kan de, såfremt det ønskes, kunne få udleveret bevis for, at vores produkter og vores samarbejdspartneres produkter overholder den europæiske kommissions direktiver og forordninger for materialer beregnet til kontakt med fødevarer, heriblandt indbefattet artiklerne:

 •  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF
 •  Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer
 •  Kommissionens forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
 •  Bekendtgørelse nr. 1077 af 19. september 2014 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

På vores hjemmeside kan man finde flere af vores fødevaredatablade og overensstemmelseserklæringer,som bevis på, at vores produkter er kontrolleret og certificeret til at komme i kontakt med fødevarer.
Handler man hos Plant2Plast kan man være tryg ved at handle hos en virksomhed, der arbejder med både etisk og miljøvenligt.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Plant2Plast