Ingen dyre mellemled

Størstedelen af vores vare kommer direkte fra vores fabrikker i provinserne Shandong og Zhejiang, hvor vi er en del af forskellige industrizoner. I industrizonerne har vi et meget nært forhold til vores fabrikant-naboer, og vi betragter os derfor som én stor familie. Det betyder at vi har mulighed for at servicere vores kunder med samme lave priser og høje kvalitet på samtlige at vores vare. Vi producerer 80% af vores varer selv. De resterende 20% kommer primært fra vores industrizoner eller samarbejdspartnere i Europa.

Vores tætte forhold til de andre fabrikanter i vores industrizoner betyder, at vi er sikret tilstrækkelige fødevaregodkendelser og certifikater, og derfor har vi fødevaregodkendelser på samtlige af vores emballageartikler, der er egnet til fødevarer. Vi udfører løbende kontrol af vores egne fabrikker såvel som vores samarbejdspartneres, hvor vi sørger for at lovgivningen overholdes, herunder undersøges at arbejdsmiljøet er af tilstrækkeligt kvalitet, og børnearbejde er under en nul-tolerance-politik.

I og med vi producerer de fleste af vores varer selv, betyder det at vi kan levere disse direkte fra fabrikken til vores kunder. Alle mellemled er skåret væk, hvilket medfører den absolut skarpeste pris.

Produktkontrollen bliver udført af vores medarbejdere lokaliseret i Kina, der udfører stikprøver med jævne mellemrum, hvilket sikrer at produktionen hele tiden er af højeste kvalitet og lever op til vores kunders behov. Man kan således dele produktionen op i fire faser:

Startgodkendelse af produktionen
Løbende kontrol af produktionen
Endelig lokal godkendelse (udført af ansatte i Kina)
Endelig godkendelse ved ankomst til eget lager

Gennem denne proces kan du være sikker på at få det, du ønsker – og mere til.

sukkerrørs fade

Materialer

Vores sortiment produceres primært af papir, palmeblade, sukkerrørsfiber (bagasse), forskellige typer plastic, hvoraf størstedelen er miljøvenlige (PLA; majsstivelse).

Papir

Papiret benyttes f.eks. til vores kopper, kinaæsker med mere. Råmaterialet importeres i store ruller – enten med eller uden forskelligartede belægninger – hvorefter papiret bliver behandlet og formet til det endelige produkt. Papirets belægning er ofte en nødvendighed, idet papir alene vil absorbere væsker eller fedt fra mad. Vi tilbyder forskellige typer belægning, der altid vil stemme overens med produktets anvendelse og kundens behov.

Palmebladsartikler

Vores palmebladsartikler bliver produceret ganske ukompliceret, men kræver manuelt arbejde. Som navnet hentyder, så stammer palmebladstallerkener og –skåle fra tørrede palmeblade, der er faldet naturligt til jorden. Herefter bliver de opsamlet og fragtet til produktionsfaciliteterne, hvor de bliver presset og skåret til den ønskede form af maskiner, der betjenes manuelt. Dette betyder at materialet går gennem en forholdsvis langsom proces, hvorfor det ofte ikke er en vare, der er tilgængelig i store mængder ad gangen.

Sukkerrørsfibre

I modsætning til palmebladsprodukterne, bliver sukkerrørsfiberartikler masseproduceret. Ved udvinding af sukker fra sukkerrør, står man tilbage med et affaldsprodukt i form af fibrene fra sukkerrørene. Disse fibre bruger vi som råmateriale til produktion af nogle meget æstetiske og holdbare produkter. Som følge af materialets naturlige ophav kan produkterne komposteres efter brug. Efter fibrene er renset, bliver de findelt og opslæmmet i vand, så man får en ”pulp”. Ved hjælp af formstøbning kan vi lave produkter i alle tænkelige former – typisk tallerkener, fade, skåle og andet take-away-emballage.

PLA

Størstedelen af vores plastprodukter udvikles i plasttypen PLA (Poly Lactid Acid). PLA fremstilles af majsstivelse, og er derfor karakteriseret af dens bionedbrydelige natur. I modsætning til andre typer plastmaterialer, er PLA ikke nær så stabilt ved højere og lavere temperaturer, og derfor er anvendelsesmulighederne begrænset. Der arbejdes dog konstant på at udvikle nyere teknikker, der muliggør at det kan anvendes i et større omfang.

Vi har for øje at vejlede vores kunder bedst muligt, så vi sikrer os, at vores kunder netop får det produkt og den service de har behov for.