Flexibilitet i högsätet

Vi levererar till både stora och små företag, grossister, kommuner och evenemang. Vår kundkrets finns huvudsakligen i Danmark, men vi levererar också till bland annat Norge och Singapore och många fler. I vårt företag sätter vi pris på ansvarsfull och transparent arbetsmiljö bland våra medarbetare. Det är viktigt för oss att vi hela tiden har målet i siktet och det uppnås bäst genom kommunikation både externt och internt. Vi tar också ansvar för våra kunder och det är därför viktigt att vi respekterar kundens önskan om konfidentialitet kring deras produkter.

Vi deltar regelbundet i mässor runt om i Europa och Asien för att få inspiration till nya idéer. För att kunna bredda användningen av hållbara livsmedelsemballage är det viktigt att vara flexibel och också kunna erbjuda den bästa lösningen för kunden genom specialdesignade produkter. Därför är vi alltid medvetna om idéutveckling och designar nya spännande produkter till kunderna. Har kunderna en god idé kring en design eller ett koncept de gärna vill diskutera eller realisera, ställer vi med glädje upp med råd och erbjuder vår expertis. Vi samarbetar kring design och konceptutveckling så att vi tillsammans kan skapa den önskade produkten. Det är kunden själv som bestämmer materialtypen men vi vill fortsätta arbeta så brett det är möjligt på att utarbeta det mest hållbara alternativet till att vara den bästa lösningen för kunden. Miljö och kvalitet går hand i hand.

Hos Plant2Plast har vi sedan starten haft fokus på att främja användningen av naturvänligt livsmedelsemballage. Detta fokus har vi valt för att hållbarhet och kvalitet är en viktig del av vår företagsfilosofi och på denna grund försöker vi också hela tiden bredda vårt sortiment av miljövänliga emballage så att kunderna har möjlighet till ett hållbart val. 2017 blev Plant2Plast  FSC® C132484-certifierade. Fråga efter våra FSC-certifierade produkter. För att understryka vårt fokus på området, har vi hos Plant2Plast ingått ett samarbete med WWF Världsnaturfonden i Danmark som företagssponsor till glädje och gagn för naturen.

Trots att vi försöker erbjuda hållbara alternativ erkänner vi igen att vårt sortiment inte endast består av biologiskt nedbrytbara och miljövänliga material. För de kunder som letar efter ett billigt plastalternativ erbjuder vi även plastprodukter av mineralolja. Detta inbegriper också produkter som bara kan tillverkas av plast. Vi kommer dock att fortsätta att rådgöra och erbjuda mer hållbara produkter som den bästa lösningen för kunden så långt det är möjligt.

Att erbjuda hög kvalitet kommer ofta på bekostnad av ett högre pris och självklart vill vi inte kompromissa med kvaliteten, så vi försöker hela tiden att fokusera på nya produktionsmetoder och nya material till våra standardvaror så att vi därmed kan erbjuda kunderna de mest konkurrenskraftigaste priserna på marknaden.

För oss är det viktigt att arbeta framåt och därför har vi satt upp mål för vad vi vill uppnå.
Vår målsättning består i att öka användningen av hållbara livsmedelsemballage. Det vill vi göra på i huvudsak 4 sätt:

  • Vi vill utvidga vårt miljövänliga produktsortiment med minst 10 procent.
  • Vi vill skapa och utveckla nya egendesignade produkter av hållbara material.
  • Vi vill fortsatt arbeta med att erbjuda nya och existerande kunder hållbara produkter som bästa kundlösning.
  • Vi vill minska våra CO2-avtryck genom en genomgående effektivisering av våra leverans- och transportsystem, bl.a. med paketlösningar och logistiska förbättringar.

 

Ett socialt ansvar

Självklart är miljön ett viktigt fokus för oss, och även vårt sociala ansvar för medarbetarna är otroligt viktigt. FN:s Global Compact är ett världsomspännande initiativ om företagens ansvar för sina medarbetare, och vill få privata företag att lösa de problem som uppstår både socialt och miljömässigt till följd av den ökande globaliseringen. Det är ett initiativ vi står bakom och det gör vi genom att implementera principerna kring grundläggande anställningsrättigheter, miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption i vår dagliga verksamhet.
Det är viktigt för oss att visionen om att öka användningen av miljövänliga livsmedelsemballage inte lyckas på bekostnad av människor. För att säkra att produktions- och arbetsförhållandena lever upp till våra, kundernas och de internationella kraven, genomför vi regelbundet inspektioner hos våra underleverantörer i bland annat Polen, Kina, England m.m. Dessutom har vi dokumentation och deklarationer på att våra leverantörer och samarbetspartners i både Europa och Asien inte använder sig av olagliga eller oetiska arbetsstrukturformer som strider mot våra egna, EU:s eller FN:s direktiv.

 

Produkt- och livsmedelssäkerhet

I all verksamhetsdrift är det viktigt att säkerheten är i topp, och det gäller inte minst för livsmedel och emballage till livsmedel. Det är något vi ser mycket seriöst på och ser därför till att ha dokumentation eller deklarationer från respektive leverantör på att de säkerhetsmässiga förhållandena lever upp till EU:s förordningar. Köper kunderna en produkt från oss kan de, om så önskas, få bevis på att våra produkter och våra samarbetspartners produkter följer den europeiska kommissionens direktiv och förordningar gällande material som har kontakt med livsmedel, däribland följande artiklar:

  •  Europa-Parlamentets och Rådets Förordning (EF) nr. 1935/2004 från 27 oktober 2004 om material med syfte att ha kontakt med livsmedel och avseende upphävandet av direktiv 80/590/EØF och 89/109/EØF
  •  Kungörelse nr. 822 från 26 juni 2013 om livsmedelskontaktmaterial
  •  Kommissionens förordning (EF) nr. 2023/2006 från 22 december 2006 om god framställningsmässig praxis för material avseende kontakt med livsmedel
  •  Kungörelse nr. 1077 från 19 september 2014 om auktorisation och registrering av livsmedelsföretag m.m.

På vår hemsida kan man hitta flera av våra livsmedelsdatablad och överensstämmelseförklaringar som bevis på att våra produkter är kontrollerade och certifierade att ha kontakt med livsmedel.

Handlar man hos Plant2Plast kan man vara trygg genom att handla hos ett företag som arbetar både etiskt och miljövänligt.

Vi ser fram emot ett gott samarbete.

 

Plant2Plast