Inga dyra mellanhänder

Största delen av våra varor kommer direkt från våra fabriker i provinserna Shandong och Zhejiang, där vi är den del av olika industrizoner. I industrizonerna har vi ett mycket nära förhållande till våra tillverkningsgrannar och vi betraktar oss därför som en stor familj. Det betyder att vi har möjlighet att serva våra kunder med samma låga priser och höga kvalitét på samtliga våra varor. Vi producerar 80 procent av våra varor själva. De resterande 20 procenten kommer primärt från våra industrizoner eller samarbetspartners i Europa.

Vårt nära förhållande till de andra tillverkarna i våra industrizoner betyder att vi har säkrat tillräckliga livsmedelstillstånd och certifikat och har därför livsmedelstillstånd på samtliga våra förpackningsartiklar som är lämpliga för mat. Vi utför löpande kontroller av våra egna fabriker såväl som våra samarbetspartners där vi sörjer för att lagstiftningen respekteras, detta inkluderar även kontroller att arbetsmiljön är av tillräckligt hög kvalité och att barnarbete är strikt förbjudet.

I och med att vi producerar de flesta av våra varor själva betyder det att vi kan leverera dessa direkt från fabriken till våra kunder. Alla mellanled är bortskurna, vilket ger de absolut bästa priserna.

Produktkontrollen utförs av våra medarbetare som är lokaliserade i Kina och som utför stickprover med jämna mellanrum, vilket säkrar att produktionen hela tiden är av högsta kvalité och lever upp till våra kunders behov. Man kan således dela upp produktionen i fyra faser:

Godkännande av produktionen
Kontinuerlig kontroll av produktionen
Slutligt lokalt godkännande (utfört av anställda i Kina)
Slutligt godkännande vid ankomst till eget lager

Genom denna process kan du vara säker på att få det du önskar och mer därtill.

sukkerrørs fade

Material

Vårat sortiment produceras primärt av paper, palmblad, sockerrörsfiber (bagasse), olika typer av plast varav största delen är miljövänliga (PLA; majsstärkelse).

Papper

Papper används till exempel till våra koppar, kinalådor med mera. Råmaterialet importeras i stora rullar – antingen med eller utan olika beläggningar – därefter blir pappret behandlat och format till den slutliga produkten. Papprets beläggning är ofta en nödvändighet då det annars bara kommer att absorbera vätska eller fett från mat. Vi erbjuder olika sorters beläggningar som alltid stämmer överens med produktens användning och kundens behov.

Palmbladsartiklar

Våra palmbladsartiklar är producerade ganska okomplicerat men kräver manuellt arbete. Som namnet antyder så härstammar palmbladstallrikarna och skålar från torkade palmblad som fallit naturligt till marken. Därefter blir de uppsamlade och fraktade till produktionsanläggningarna där de blir pressade och skurna till den önskade formen av maskiner som betjänas manuellt. Detta betyder att materialet går igenom en förhållandevis långsam process. Därför är detta inte en vara som är tillgänglig i stora mängder åt gången.

Sockerrörsfiber

I motsatts till palmbladsprodukterna är sockerrörsartiklarna massproducerade. Vid utvinning av socker från sockerrör står man kvar med en avfallsprodukt i form av fibrerna från sockerrören. Dessa fibrer använder vi som råmaterial till produktionen av några mycket estetiska och hållbara produkter. Tack vare materialets naturliga ursprung kan produkterna komposteras efter användning. Efter att fibrerna har rensats blir de finfördelade och uppslammade i vatten så att man får en ”massa”. Med hjälp av formgjutning kan vi göra produkter i alla tänkbara former – tallrikar, fat, skålar och andra take-away-emballage.

PLA

Största delen av våra produkter utvecklas i plasttypen PLA (Poly Lactid Acid). PLA framställs av majsstärkelse och är därför karaktiserad av dess biologiskt nedbrytbara natur. I motsatts till andra typer av plastmaterial är PLA inte lika stabilt vid höga och låga temperaturer så därför är användningsmöjligheterna begränsade. Det arbetas dock konstant på att utveckla nya tekniker som möjliggör att det ska användas i en större omfattning.

Vi vägleder våra kunder på bästa sätt så att vi säkrar att våra kunder får precis den produkt och service de har behov av.